Lørdag den 21. september var det campusdag!

23. september 2013

Næstved Kommune er ved at udarbejde en masterplan for Campus Næstved og vi har brug for alle de input vi kan få. Derfor var der inviteret til campusdag lørdag den 21. september.

Interesserede borgere kiggede nærmere på og fik forklaret planerne om Campus Næstved den 21. september 2013Om formiddagen var der opstillet 3 ”dialogtelte”, ved stibroen i Markkvarteret, på banegårdspladsen og på Axeltorv. Her var der mulighed for at se de foreløbige skitser og komme med bemærkninger og gode ideer. Vejret var med os og ca. 175 interesserede borgere kiggede forbi og gav deres mening til kende.

Om eftermiddagen var der indbudt til ”dialogspil” i Gl. Ridehus på Kulturcenter Grønnegades Kaserne. Ca. 50 borgere, politikere og interessenter benyttede lejligheden til at være ”medspillere” i masterplanlægningen.

Campusdagen har resulteret i mange gode og innovative ideer, som vil blive bruget i det videre arbejde med masterplanen.

Næstved Kommune har bedt tegnestuen Vandkunsten og konsulentfirmaet Pluss Leadership om at bistå med udarbejdelsen af masterplanen og campusdagen var tilrettelagt i samarbejde med dem.

Masterplanlægningen skal være afsluttet inden årets udgang og der planlægges et offentligt møde den 31. oktober, hvor et samlet udkast til masterplanen vil blive præsenteret.

Det er meget vigtigt, at så mange som muligt bidrager til masterplanen, både dem, der skal bygge og bruge campus, altså uddannelserne, dem der skal være naboer til campus og dem der har gode ideer til, hvordan flest mulige kan få glæde af campus.

Alle input er vigtige og det er nu, hvor vi ikke er nået så langt i processen, at der for alvor er mulighed for at påvirke tingene.

Så, hvis du ikke nåede at deltage på campusdagen og har input, som du gerne vil viderebringe, så kontakt stadsarkitekt Marit Christiansen på march@naestved.dk, arkitekt Thore Rytter Klitgaard på thkli@naestved.dk eller projektleder for Campus Næstved Mette Thiim på methi@naestved.dk.

Flere billeder fra dagen om Campus Næstved den 21. september 2013

Interesserede borgere kiggede nærmere på planerne bag Campus Næstved den 21. september 2013

Interesserede borgere hørte mere om planerne bag Campus Næstved den 21. september 2013

Interesserede borgere fik forklaret planerne bag Campus Næstved den 21. september 2013

Næstved Kommune