Foreløbigt skitseprojekt

1. oktober 2013

 Tegnestuen Vandkunsten præsenterede på møde d. 30.09.2013, deres foreløbige skitser for Masterplanen for Campus Næstved.

Det er en Campus Næstved som tager udgangspunkt i Teatergade, og de muligheder der ligger indlejret i dette sted. Hele præsentationen kan ses som pdf-dokument her.

,

Og nedenfor kan nogle af Tegnestuen Vandkunstens foreløbige, og altså ikke endelige, skitser derfra ses.

1 bebyggelsesplan

Fig. 1 – Foreløbig skitse til bebyggelsesplan for Campus Næstved.

 

2 volumenstudie

Fig. 2 – Foreløbigt volumenstudie af placeringen i Teatergade.

 

 3 snit teatergade

Fig. 3 – Foreløbig skitse af snittegning igennem Teatergade med parkering under bebyggelsen.

Næstved Kommune