Campus Næstved har fået ny styregruppeformand

22. januar 2014

Niels Henriksen, direktør for VUC Storstrøm, er ny styregruppeformand for Campus Næstved.
”Det er uddannelserne, som vil bygge en campus, og derfor skal det også være uddannelserne, der er ved roret”, siger Niels Henriksen.

Det fortsatte arbejde med at skabe de rette rammer om Campus Næstved vil fortsat foregå i et tæt samarbejde med Næstved Kommune, som også stiller projektleder til rådighed for Campus.Campus Næstved annoncerer opgave med udarbejdelse af foreløbigt rumprogram

D. 3. februar 2014 er der frist for afgivelse af bud på opgave med at udarbejde et foreløbigt rumprogram for Campus Næstved.
Campus Næstved ønsker at komme tættere på de muligheder, som ligger i at være sammen i en Campus.

Visionen for, hvordan uddannelserne ønsker at være sammen i et fremtidigt fællesskab, skal omsættes til konkrete fysiske rammer.

Se mere om annonceringen her: http://www.naestved.dk/Erhverv/tilbudtilerhvervslivet/IndkoebUdbud/Igangvaerende_annoncering.aspx

Næstved Kommune