Signal Arkitekter udarbejder rumprogram for Campus

3. marts 2014

Campus Næstved har efter annoncering valgt Signal Arkitekter til at forestå udarbejdelsen af et foreløbigt rumprogram for Campus.

Rumprogrammet skal omsætte visionen for Campus til en rumlig anskueliggørelse af, hvilke faciliteter uddannelserne er fælles om, hvilke faciliteter der med fordel kan ligge i nærhed af hinanden m.v.

Arbejdet forløber over de næste tre måneder.

Vi ser frem til en spændende proces.

Næstved Kommune