Hvem deltager i Campus Næstved?

Campus Næstved er unikt ved den brede kreds af deltagende uddannelser. Der er både mellemlange, videregående uddannelser og universiteter med i projektet:

Projektpartnerne i den 1. etape af Campus Næstved er:

  • Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)
  • University College Sjælland (UCSJ)
  • VUC Storstrømmen
  • RUC
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

I en senere, 2. etape deltager en række ungdomsuddannelser i projektet. Det er:

  • SOSU Sjælland
  • Zealand Business College (ZBC)
  • Næstved Gymnasium og HF
  • Erhvervsuddannelsescenter Næstved (EUC)

Der er nedsat en række styre- og projektgrupper, som har ansvar for projektets fremdrift. Du kan læse mere om disse grupper ved at klikke på boksene til venstre.

Kontakt

Center for Socialt Udsatte Næstved
Marskvej 22B
4700 Næstved
Tlf: 5588 2170

csun@naestved.dk