Størrelse og placering

Etapevis udvikling af Campus Næstved:

14500 m²

Første etape udgør i alt mulighed for at bebygge 14.500m2 hvoraf de 10.700m2 er disponeret til de tre uddannelsesinstitutioner. Herved gives en restrummelighed på ca. 1000m2 til udadvendte byfunktioner. Teatergade opgraderes som vejrum i forbindelse med denne etape.

21.000 m²

Anden etape færdiggør Munkebakken og tilbyder yderligere 6.500m2 der kan anvendes alene til uddannelsesformål eller blandede funktioner med erhverv og boliger som en del af etapen.

53.000 m²

Tredje etape omfatter Posthusparkeringen og Remisen og omfatter i alt 32.000m² hvilket medfører en samlet rummelighed på bysiden på i alt 53.000m² svarende til det anslåede behov for uddannelsesfaciliteter. I denne etape nødvendiggøres etablering af et P-hus på Tjæregrunden.

74.000 m² + 5.500 m² boliger

Restrummeligheden på i alt 21.000 m² forefindes på marksiden. Disse kan opdeles i flere underetaper og være en buffer til opfyldelse af afledte behov i form af erhverv, supplerende uddannelse og/eller boliger.

Kontakt

Næstved Kommune
Projektleder Mette Thiim
Teatergade 8
4700 Næstved
Direkte tlf.: 5588 5008
Mobil: 2545 1725
methi@naestved.dk